Gudstjenester

I Tinn er det tre kirker som tilhører Rjukan sokn og fem kirker som tilhører bygdene i Tinn. Disse er Rjukan, Dal og Frøystul fjellkirke, Atrå, Austbygde, Hovin og Mæl kyrkjer, samt Skirva fjellkyrkje.

Det er gudstjeneste i en eller fler av disse kirkene de aller fleste søn – og helligdagene gjennom året. Her samles folk til dåp og konfirmasjon, til en stille stund og til nytt påfyll for kropp og sjel. Det er mulig å komme ofte eller sjelden, det er mulig å krysse soknegrenser og delta i nabosoknets kirke. Moderne transportmidler gjør det heldigvis mulig!

Tidspunktene vil variere. Det er mulig å ta seg til kirke formiddag eller ettermiddag. Nærmere kunngjøring kommer hver helg i Rjukan arbeiderblad, i menighetsbladet Kyrkjebod, eller på nettet: www.kirken.tinn.no

Vanligvis vil soknets prest forrette, men ved ferier eller lignende vil nabopresten overta.

Av og til er det gudstjenester innrettet mot barn eller unge, andre ganger vil gudstjenesten få preg av et spesielt tema eller den tiden på året vi er inne i.

For barn har vi Sprell Levende. Her tar liturgi, bønner og sanger hensyn til barna. Bibelformidlingen er kreativ og passer for barn. Her deltar ofte Tinn BarneKOR. For de litt eldre har vi Soul Church. Her deltar alltid Tinn Soul Children – blant annet leder de oss gjennom liturgien ved å være forsangere.  Alle aldersgrupper er varmt velkomne på alle typer gudstjenester. 

I Rjukan kirke er det i skoleåret kveldsgudstjenester med ekstra musikkinnslag. Som oftest er det lokale sangere/musikere som er med på å sette sitt preg på gudstjenesten. Hver høst og vår har vi folkemusikkmesse i Dal kirke. Her bruker vi egen liturgi med folketonepreg vi synger salmer med folketoner – og det deltar folkemusikere. 

Videre feires det Taizégudstjeneste i Mæl kyrkje om høsten, en gudstjenesteform vi har fra det økumeniske kristne fellesskapet i Taizé i Frankrike.  Her legges det vekt på musikk, meditativ sang, bønn og stillhet.

Ellers i løpet av året er det blant annet skolegudstjeneste, barnehagegudstjeneste,  diakonal gudstjeneste, minnegudstjeneste og speidergudstjeneste. I Skirva fjellkyrkje er det messe et par ganger i året – og alltid på Skjærtorsdag. I Frøystul fjellkirke feires alle påskegudstjenestene.

Velkommen til kirke!


19. juli 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Tinn kirkelige fellesråd Powered by Agrando