Kontaktinformasjon


Kirkekontoret på Rjukan

Kontortid: Ring for avtale

Adresse:
c/o Tinn kommune
Postboks 14
3661 Rjukan

Telefon: 906 29 571
Epost: post@kirken.tinn.no

Kyrkjekontoret i Atrå er på
Landbrukskontoret

Sandven 25, 3656 Atrå
Kontortid: Ring for avtale

Telefon: 906 29 571
Epost: post@kirken.tinn.no


Sokneprest

Morten Arnesen

90148143

Send e-post

Menighetspedagog

Karin Sørhagen Gaustad

958 09 397

Send e-post

Kirketjener

Knut Rune Hagen

957 77 489

Send e-post

Kontorfullmektig

Astrid Elisabeth Håvardsrud

992 38 702

Send e-post

Kirketjener

Nina Helene Jarstad

986 74 962

Send e-post

Kirkegårsarbeider

Jørgen Eide Kittelsen

984 22 172

Send e-post

Sokneprest

Toralv Frøysaa Lie

926 28 337

Send e-post

Organist

Britt Elin Myrene

920 46 146

Send e-post

Diakon

Silje Sjøtveit

975 41 299

Send e-post

Kirkegårdsarbeider

Christian Skårdal

952 56 099

Send e-post

Organist

Knut Arne Snøås

95 96 03 07

Send e-post