Åpning for gudstenester frå og med Søndag 24. mai


Biskopen har sendt ut brev der han åpner for å ha gudstenester igjen. Det er lagt ein "bransjestandard for gudstjenester og kirkelige handlinger". Nå vil me bruke tida framover til å sette oss inn i, og gjere oss klar til å ha åpne gudstenester med dei rammene som er gitt. Etter planen er Atrå og Hovin først ute med åpne gudstenester Søndag 24. mai.

Biskopen skriv
Nå kan kirkene i Agder og Telemark bispedømme endelig åpnes for gudstjenester igjen. Det er vi svært takknemlige for. Biskopen har hatt gode samtaler med kirkevergene, prostene, hovedverneombud og fagforeningene i bispedømmet om å kunne åpne kirkene for gudstjenester så fort som det er forsvarlig og realistisk.
Samtalene har vist at sammen kan vi få dette til fra og med søndag 24. mai. Mye praktisk skal på plass for at vi fortsatt kan være med på fellesdugnaden for å holde smitten nede. Fortsatt må vi rette oss etter de begrensningene som myndighetene til enhver tid fastsetter, dvs for tiden, maks 50 personer med minimum 1 meters avstand. Dette kan endre seg etter 15. juni.

Tilbake