Gudstenester og gravferd - ei oppdatering


I bygdene har me åpen kyrkje dei dagane det er annonsert gudsteneste.

 

Følg med i annonser og på heimesida og på Facebook

Gravferd blir gjennomført som før med ei grense på kor mange som kan vere til stades

 

Tilbake